תקנון ומדיניות פרטיות

תקנון אתר קוקו שוקולד

 • הקדמה
  משתמשים יקרים, תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המגדרים.
  אתר אינטרנט זה שייך לקוקו שוקולד וכולל חנות און-ליין להזמנת מוצרים של קוקו שוקולד.
  גלישה באתר וביצוע כל פעולה באתר מהווה הסכמה כי המשתמש קרא בקפידה את התקנון – שהוראותיו יובאו להלן – הבין אותו והוא מסכים לו ועל כן יהיה עליו לנהוג על פיו וכן לא יוכל הוא ו/או מי מטעמו להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין שמפורט לגביו בתקנון, כנגד קוקו שוקולד ו/או מי מטעמה.
  הוראות התקנון ייתכן וישתנו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של קוקו שוקולד.
  בכל שאלה ו/או בעיה ניתן לפנות לקוקו שוקולד באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected]  
 • כשרות לביצוע פעולות באתר

המכירה באתר היא לצריכה אישית ולא למכירה סיטונאית

כל משתמש רשאי לבצע פעולות באתר, ולהזמין ממגוון המוצרים של קוקו שוקולד, בכפוף לעמידתו בכל תנאים המפורטים להלן:

 1. למשתמש מלאו 18 שנה, או במידה והינו מתחת לגיל 18 ו/או שמונה לו אפוטרופוס חוקי רשאי לבצע כל פעולה רק על פי אישור מאת האפוטרופוס החוקי. יובהר כי מבחינת קוקו שוקולד שימוש באתר מקים חזקה לפיה המשתמש עומד בתנאי זה
 2. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י מוסד פיננסי ו/או מוסד
  בנקאי ו/או חברות המורשות לעשות כן על פי חוק וככל שאינו בעל כרטיס אשראי תקף, הינו בעל הרשאה להשתמש באלו כפי שניתנה לו מן הבעלים
 3. למשתמש כתובת דואר אלקטרוני פעילה
 • פרטיות משתמשים
 1. הקלדת פרטים אישיים של המשתמש באחת מפונקציות האתר נעשית עפ”י רצונו של המשתמש ובהסכמתו.
 2. קוקו שוקולד מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. 
 3. קוקו שוקולד תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
 4. קוקו שוקולד נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות מידע של הרוכשים באתר. 
 5. חיוב אמצעי התשלום באתר נעשה ע"י חברת הסליקה באופן מוצפן לפי תקן. ככל שעל אף מאמציה ייגרם נזק מכל סוג, למשתמש ו/או למי מטעמו בעניין זה, קוקו שוקולד ו/או מי מטעמה אינם יכולים להיות אחראיים לכך.
 • הליך הזמנת המוצרים באתר 
 1. כל משתמש הכשיר לביצוע פעולות כמפורט בפרק ב’ לעיל, רשאי לבצע הזמנות באתר לצרכים אישיים ועסקיים.
 2. המשלוחים מבוצעים ע"י חברת משלוחים העושה ככל יכולתה למסור את המשלוחים בטווח הזמנים הרשומים באתר ובאופן תקין. קראו לגבי מדיניות המשלוחים שלנו, אשר לפיה אנחנו פועלים.
 3. מחיר המוצרים הוא כפי שמצוין באתר, והוא כולל מע”מ. המחיר עשוי להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה של קוקו שוקולד.
 4. זמינות המוצרים למכירה באתר ו/או לאספקה כפופה להימצאותם במלאי קוקו שוקולד.
 5. כדי לבצע הזמנה של מוצר נדרש המשתמש לעקוב אחר ההוראות באתר ולמלא אחר ההנחיות כולל הקלדת מלוא הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק וזאת עד לאישור סופי של ההזמנה.
 6. לאחר השלמת ההזמנה תבוצע בדיקה ואישור של אמצעי התשלום, תינתן הודעת אישור מתאימה. 
 7. הודעת האישור הינה הודעה המאשרת את ביצוע התשלום והעברת ההזמנה לחברה. במידה ולאחר הודעת האישור קוקו שוקולד תיווכח שהמוצר חסר במלאי, או שנדרשת עלות משלוח שונה למוצרים שהוזמנו, היא תיצור קשר עם הרוכש ותפעל מולו לבחינת חלופות אפשריות. במידה ולא יתקיימו חלופות אפשריות באותה העת, קוקו שוקולד תזכה את הרוכש בדרך המקובלת וההזמנה תבוטל.
 8. המזמין אחראי באופן בלעדי למסירת המידע על ידו ו/או אמצעי התשלום.
  במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י הגורם האחראי על אמצעי התשלום ו/או לא בוצע חיוב, לא תסופק ההזמנה.
 9. הצבעים וצורות המוצרים כפי שמפורסמים באתר, הם להמחשה בלבד, ויתכנו שינויים בצבעים ובצורות המוצרים המסופקים למזמין.
 10. קוקו שוקולד רשאית לשנות מפעם לפעם את מחירי המוצרים ותעריפי המשלוחים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במיקרה שמוצר ו/או שמי משלוח פורסמו באתר במחיר שגוי, קוקו שוקולד תהייה רשאית לסרב להזמנה ולבטלה וזאת מבלי שתחול עליה חובת פיצוי כלשהי כלפי משתמש כלשהו. 
 11. טל"ח
 • אספקת המוצר
 1. קוקו שוקולד תספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה המפורטים בסעיף ד' 2 ואשר עשויים להשתנות מעת לעת.
 2. בעת חגים ומועדים ייתכנו שינויים בשעות פעילות החנות, באחריות הרוכש לתאם ולקבל אישור על מועד איסוף ההזמנה.
 3. איסוף המוצרים ע"י הרוכש ובאחריותו בלבד. במידה ולא ייאספו המוצרים במועד שתואם, באחריות הרוכש לתאם מועד אחר שמתאים לשעות פעילות קוקו שוקולד. 
 • החזרות וביטולים
 1. שוקולד הינו מוצר מזון ייחודי, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או להחזיר מוצר שסופק למזמין ברגע שיצא מתחומי החנות, עקב כך שמדובר במוצר מזון שהוכן במיוחד עבור המזמין.
 2. ניתן לבצע ביטול / החלפה של הזמנה /מוצר בהינתן התנאים הבאים:
  1. ההזמנה עוד לא יצאה מפתח החנות
  2. הזמנה עוד לא טופלה ע"י קוקו שוקולד 
  3. באמצעות פניה טלפונית/בכתב. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור טלפוני או בכתב מנציגי קוקו שוקולד. 
 3. לא ניתן לבטל הזמנה של פריטים אשר יוצרו במיוחד בשביל המזמין
 4. הזמנה שכבר נארזה עבור המזמין, תגבה עלות מוצרי האריזה על הביטול 5% מערך ההזמנה ועד 100 ₪ – הגבוה מבניהם
 5. בביטול הזמנה מעל 500 ש"ח שכבר החל בגינה תהליך ייצור ונרכשו עבורה חומרי אריזה, קוקו שוקולד רשאית לגבות דמי ביטול עד 50% מערך ההזמנה. דמי הביטול מהווים החזר הוצאות עבודה וחומרי אריזה. 
 6. קוקו שוקולד אינה אחראית לביטול הזמנה על ידה ו/או עיכוב באספקה מצידה אשר נובעים מכח עליון ו/או עיכוב אשר אינו בשליטתה ו/או באחריותה.
 7. השוקולד של קוקו (טראפלס, פרלינים, סלייסים של עוגות ועוגות שלמות) הוא מוצר עדין ללא חומרים משמרים ויש להחזיקו בקירור. מומלץ כי בעת איסוף ההזמנה, בהתאם לתנאי מזג האוויר ולדרך של הרוכש, ידאג הרוכש לאמצעים סבירים כגון, קרחון וצידנית. לחברה אין אחריות למוצרים שלא הוחזקו בתנאים נאותים.
 8. ככל שלא שולמה התמורה בגין המוצר מכל סיבה שהיא לא תהא קוקו שוקולד אחראית בכל חבות כלפי המשתמש או מי מטעמו והזמנתו תבוטל.
 9. מדיניות ביטול ההזמנה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. קוקו שוקולד לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר.
 • פיצוי מוסכם 

מבלי לגרוע מהוראות התקנון ו/או מכל דין אחר, המשתמש מסכים כתנאי יסודי לשימושו באתר כי בכל מקרה של טענה מצידו לנזק מכל סוג, כתוצאה מן השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים באמצעותו, ובמידה וטענתו תתקבל על ידי קוקו שוקולד, לא יעלה גובה הפיצוי המוסכם על הסך אשר שולם בפועל בגין המוצרים.

 • זכויות השמורות לחברה 
  1. קוקו שוקולד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה
  2. אין לעשות כל שימוש, מסחרי או אחר, בנתונים המתפרסמים באתר קוקו שוקולד. כל זכויות הקניין הרוחני, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, וכן זכויות מכח דינים אחרים הינן רכושה של קוקו שוקולד בלבד. זכויות אלו חלות בין היתר אך לא רק על כל פרט הקשור לאתר קוקו שוקולד ולהפעלתו, כולל עיצובו הגרפי של האתר, על צורות השוקולדים וטעמם, על אריזות המוצרים, על לוגו קוקו שוקולד,  על שמות המוצרים, על המבצעים לקנייה, על נוסח תיאור המוצרים, על בסיסי הנתונים ועוד.
  3. קוקו שוקולד אוסרת לעשות כל שימוש, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם כל מידע מן האתר לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, בלא קבלת רשותה של קוקו שוקולד מראש ובכתב.
  4. אין  לפרסם ו/או להוסיף תכנים ו/או לשנות תכנים באתר ו/או להעתיק תכנים באתר ו/או מחוצה לו ו/או ליצור קישור מהאתר ו/או אל האתר ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב.
 • תנאים כלליים
  1. קוקו שוקולד שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנות ו/או לחסום משתמשים של האתר בכל מקרה של פעולת משתמש בניגוד לתקנון זה, של שימוש בלתי ראוי באתר, של התנהגות בלתי הולמת, של ניסיון לפגיעה באתר ו/או במכירות התקינות של האתר ו/או כל שימוש פסול אחר בהתאם לשיקול דעתה.
  2. אתר החנות של קוקו שוקולד מתוחזק ומוגן לפי הסטנדרטים המקובלים. סליקת כרטיסי האשראי מבוצעת באופן מאובטח ע"י חברת סליקה. קוקו שוקולד אינה שומרת פרטי אשראי של לקוחות.
  3. קוקו שוקולד שומרת נתוני רכישה של לקוחות לצורך שירות לקוחות והצעת הטבות עתידיות ואינה מעבירה פרטים אלה לצד ג'. 
  4. קוקו שוקולד ו/או מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל פעולה של צד ג’ באתר ו/או וירוסים ו/או נזקים אחרים שיגרמו על ידי צד ג’ לאתר ו/או באתר. קוקו שוקולד לא תהא אחראית לכל פעולה של צד ג’ כלשהו שתבוצע באתר.
   שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש כי הוא מודע לסכנות ונזקים העלולים להיגרם כתוצאה משימוש באינטרנט בכלל ורכישות באינטרנט בפרט, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה מכל סוג כלפי קוקו שוקולד ו/או מפעילת האתר ו/או מי מטעמם.
  5. רישומי המחשב של קוקו שוקולד ו/או מפעילת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או הזמנות המבוצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונותם.
  6. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה בנוגע אליו ו/או כל דיון בכל מחלוקת העשויה לנבוע ממנו ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבית המשפט המוסמך בתל אביב.